Responsabilitat social

Educació i responsabilitat amb l'entorn, valors cabdal que configuren el nostre pla de centre.

Més informació

TIC

L'aprenentatge TIC (tecnologies de la informació i la comunicació), una peça fonamental.

Més informació

Mobility projects

Els programes d'intercanvi a nivell europeu són un valor afegit a la formació dels nostres alumnes.

Més informació

Servei d'assessorament

El centre ofereix els serveis d'assessorament i reconeixement acadèmic de l'experiència laboral.

Més informació

Bones pràctiques

Docents, alumnes i pares compromesos amb noves formes d'aprenentatge a partir de projectes.

Bones pràctiques

Accés usuaris

Cercar a la web

En xarxa

similarbase.com

Scroll to top